archief
Untitled Document

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Niks Niks

 

 


 


In Dialoog
documentaire over het project Woont en werkt in Utrecht
(32 min) Mb

Marjoke van der Zouw: samenstelling / camera
Claire George: samenstelling / camera
André Hogenslag: montage
Henk van Voorst: begeleiding / montage

Het project:
Het Begane Grond project Woont en Werkt in Utrecht speelt zich voor het allergrootste gedeelte af verborgen voor het grote publiek. Het eindresultaat is voor iedereen zichtbaar, de Neudeflat met haar onderste twee verdiepingen beplakt met 75.000 dia's verzameld onder de bevolking van Utrecht, getransformeerd tot "kathedraal".

Het proces wat tot dit monument leidt is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van het project.

Alle samenwerkingsverbanden die nodig zijn om het project te laten functioneren, ontstaan als gevolg van een natuurlijk groeiproces. Er is geen uitputtend draaiboek van A tot Z. Zo is ook onze bemoeienis met het project "toevallig" tot stand gekomen.
Op deze manier wordt het eindresultaat een produkt van samenwerking van de burgers van de stad Utrecht.

De video:
Dit project wordt uitgevoerd door Marjoke van der Zouw en Claire George twee stagiaires van de H.K.U. Meertv begeleidt ze en neemt ze stap voor stap mee in de productie van deze documentaire uitgaand van de situaties die ze in de praktijk tegenkomen.
MEERtv levert de noodzakelijke begeleiding, technische bijstand en apparatuur. Delen van de productie die vergaande specialistische vaardigheden vereisen, zoals de on-line montage, worden door MEERtv uitgevoerd.

Inhoud:
In de film worden de verschillende lagen van samenwerking die ontstaan in de stad zichtbaar gemaakt. Het project begint met de kunstenaar Serkan Ozkaya die dit initiatief start. Dit is zijn belangrijkste aandeel in het proces. Daarna wordt het door anderen overgenomen, doorgegeven en groter gemaakt. De film registreert dit proces van oorzaak en gevolg en de groeiende energie die in de stad ontstaat om tot het uiteindelijke resultaat te komen.

In het scenario is het hele project uit elkaar geplozen tot een aantal verhaallijnen die parallel en in voortdurende wisselwerking, chronologisch het verhaal van het verloop van het project vertellen. Ook de verhalen die verbonden zijn met de dia's, het persoonlijke verhaal achter de dia's, vormen een laag in het gehele verhaal.

Deze produktie kwam tot stand met steun van:
Culturele Zaken Gemeente Utrecht
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

www.beganegrond.com